Bảo hiểm

BẢO HIỂM Y TẾ VÀ MEDISAVE

Trung tâm Mạch máu và Điều trị Nội mạch được MOH Medisave / Medishield Life công nhận. Chúng tôi làm việc với tất cả các công ty bảo hiểm lớn cho các Gói bảo hiểm Doanh nghiệp & Cá nhân (bao gồm cả các gói bảo hiểm tích hợp – IP). Tùy thuộc vào loại bảo hiểm và phương pháp điều trị của bạn, bệnh nhân có thể được thanh toán toàn bộ hoặc một phần hóa đơn y tế thông qua bảo hiểm và Medisave. Chúng tôi làm việc với bệnh nhân để xin Thư bảo lãnh (LOG) từ các công ty bảo hiểm tương ứng của họ để có trải nghiệm không dùng tiền mặt.

Chúng tôi làm việc với các công ty bảo hiểm sau:

 • AIA
 • AVIVA
 • Prudential
 • NTUC
 • AXA
 • Great Eastern
 • Fullerton Health Group
 • Alliance Medinet
 • Cigna
 • Adept Health
 • MSH China
 • Bảo Hiểm Mayfair
 • Prestige International (S) Pte Ltd
 • Bupa Global
 • Bảo hiểm Henner

* Tuỳ thuôc vào các điều khoản, điều kiện và phạm vi bảo hiểm của chính sách.

Vui lòng thông báo cho chúng tôi về loại bảo hiểm của bạn và bất kỳ hình thức nào mà nhà cung cấp bảo hiểm yêu cầu và chúng tôi sẵn lòng giúp bạn với các thủ tục giấy tờ cần thiết.