Hội thảo trên web dành cho phụ nữ ESG 31 Tháng Ba 2022

  • Home
  • Hội thảo trên web dành cho phụ nữ ESG 31 Tháng Ba 2022
Hội thảo trên web dành cho phụ nữ ESG 31 Tháng Ba 2022

Nếu bạn đã bỏ lỡ Hội thảo trên web Kỷ niệm Sức khỏe Phụ nữ của chúng tôi hoặc muốn xem lại, đây là các liên kết video đến các phiên hội thảo trên web được ghi lại với sự hợp tác của ESG về Thuyên tắc u xơ tử cung của Tiến sĩ Benjamin Chua và Các nốt tuyến giáp lành tính của Tiến sĩ Manish Taneja.

Thuyên tắc u xơ tử cung: Cắt hay không cắt? bởi Tiến sĩ Benjamin Chua

Nốt tuyến giáp lành tính: Kỹ thuật can thiệp mới cho một vấn đề cũ của Tiến sĩ Manish Taneja

https://youtu.be/rr64AIvi5wY

Leave a Reply