PHÁT LẠI HỘI THẢO TRÊN WEB VỀ QUẢN LÝ ĐAU

  • Home
  • PHÁT LẠI HỘI THẢO TRÊN WEB VỀ QUẢN LÝ ĐAU
PHÁT LẠI HỘI THẢO TRÊN WEB VỀ QUẢN LÝ ĐAU

Nếu bạn bỏ lỡ Hội thảo trên web về Quản lý Đau của chúng tôi hoặc muốn xem lại, đây là các liên kết video đến các phiên hội thảo trên web được ghi lại về quản lý chứng đau nửa đầu của Tiến sĩ Ravindra Singh Shekhawat, quản lý đau đầu gối, vai, lưng và đầu của Tiến sĩ Manish Taneja, và quản lý đau mạch máu chân và vùng chậu của Tiến sĩ Benjamin Chua.

QUẢN LÝ CHỨNG ĐAU NỬA ĐẦU CỦA TIẾN SĨ RAVINDRA SINGH SHEKHAWAT

Đó là tất cả trong đầu: Quản lý chứng đau nửa đầu của Tiến sĩ Ravindra Singh Shekhawat

GIẢM ĐAU ĐẦU GỐI, VAI, LƯNG VÀ ĐAU ĐẦU CỦA BÁC SĨ MANISH TANEJA

Cơ thể chuyển động: giảm đau; Đau đầu gối, vai, lưng và đau đầu của Tiến sĩ Manish Taneja

ĐAU CHÂN VÀ MẠCH MÁU VÙNG CHẬU CỦA BÁC SĨ BENJAMIN CHUA

Giải quyết đau vùng chậu mãn tính: Đau chân và mạch máu vùng chậu của Tiến sĩ Benjamin Chua

Leave a Reply