Liên hệ

Image
Thông tin liên hệ

Liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ bằng số điện thoại hoặc địa chỉ email

Phẫu thuật trong ngày VIC @ Trung tâm chuyên khoa Novena

Trung tâm Chuyên Khoa Novena,
Số 06-08, 16, 17, 18, 19

8 Sinaran Drive
Singapore 307470

ĐT: +65 6694 6270
Fax: +65 6694 6245

VIC @ Trung tâm Y tế Gleneagles

Trung tâm y tế Gleneagles
Số 09-14

6 Đường Napier
Singapore 258499

ĐT: +65 6270 0255
Fax: +65 6270 9255

VIC @ Bệnh viện Mount Elizabeth Novena, Trung tâm chuyên khoa

Mt Elizabeth Novena
Trung tâm Chuyên Khoa, Số 07-38

38 Đường Irrawaddy
Singapore 329563

ĐT: +65 6684 2124
Fax: +65 6684 2194

VIC @ Bệnh viện Farrer Park

Farrer Park Medical
Trung tâm Connexion, Đơn vị 12-11  

Đường ga Farrer Park
Singapore 217562

ĐT: +65 6443 6650
Fax: +65 6443 6646

VIC điều hành @Thomson Trung tâm
Phẫu thuật

Trung tâm y tế Thomson
Đơn vị 03-01

339 đường Thomson
Singapore 307667

ĐT: +65 6251 8884
Fax: +65 6261 3632 Các phiên do VIC điều hành @Thomson Trung tâm
Phẫu thuật

ĐẶT LỊCH HẸN

Điền thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc ngay khi có thể