Category: Hội thảo

  • Blog
  • Category: Hội thảo
PHÁT LẠI HỘI THẢO TRÊN WEB VỀ SỨC KHỎE NAM GIỚI

PHÁT LẠI HỘI THẢO TRÊN WEB VỀ SỨC KHỎE NAM GIỚI

Nếu bạn bỏ lỡ hội thảo trên web về sức khỏe nam giới của chúng tôi hoặc muốn xem lại, đây là các liên kết video đến các phiên hội thảo trên web được ghi lại về sức khỏe nam giới nói chung của Tiến sĩ Lim Kok Bin, Tăng sản lành tính tuyến tiền

Read More
PHÁT LẠI HỘI THẢO TRÊN WEB VỀ SỨC KHỎE PHỤ NỮ

PHÁT LẠI HỘI THẢO TRÊN WEB VỀ SỨC KHỎE PHỤ NỮ

Ung thư cổ tử cung của bác sĩ Zhao 3 Các vấn đề phụ khoa của Tiến sĩ Dharshini Thuyên tắc u xơ tử cung của bác sĩ Manish Ít tĩnh mạch, ít đau hơn của Tiến sĩ Benjamin

Read More